Project Description

e: Damino SD

eu: Bernstein

född: 2012

Utbildningsnivå: LA- på väg mot MSVC

Merit: Tävlat LA:3