Project Description

e: Clever Hill

eu: Jazz

född: 2015

Utbildningsnivå: Väl grundriden

Merit: Gjort några starter i 4-årsklasser