Project Description

e: Luxus CML

ue: Florencio I

född: 2017

Utbildningsnivå: Väl grundriden

Merit:

Film: https://www.youtube.com/watch?v=7nYHDdBjb0g