Project Description

e. Marinninard Sir Ganty

ue. Arab Flight

Född: 2011

Utbildningsnivå: FEI/Msvc

Merit: Tävlat LB-LA med fina procent.