Project Description

e: Gammelenggårds Zappa

ue: Dionysos

född: 2018

Utbildningsnivå: LA, femårsklasser.

Merit: Visad på treårstest med åttor på gångarterna. Selektionssto. Tävlat en gång med nuvarande ägare.

Salufilm: https://youtu.be/i4FFqaQDcng