Project Description

e: Gammelenggårds Zappa

ue: Dionysos

född: 2018

Utbildningsnivå: Grundriden

Merit: Visad på treårstest med åttor på gångarterna. Selektionssto.

FILM:

https://youtu.be/HF5Mprz3tyM

https://youtu.be/Iwm2mnbNmtc