Project Description

https://www.youtube.com/watch?v=b-MSjtrR_Kc

e: Clever Hill

eu: Jazz

född: 2015

Utbildningsnivå: Väl grundriden

Merit: Gjort några starter i 4-årsklasser